Kontakta oss

I början av 2016 förvärvade Söderberg & Haak den mångåriga återförsäljaren Traktorcentralen. I och med detta stärks Söderberg & Haaks position i hela Mälardalsregionen och Dalarna avsevärt framöver.

Traktorcentralen AB startades 1961 och har drivits som familjeföretag i tre generationer. I och med förvärvet övertar Söderberg & Haak Traktorcentralens anläggningar i Enköping och Stora Skedvi under det nya namnet Söderberg & Haak TC. Geografiskt verkar vi i Uppland, Västmanland, Sörmland och Dalarna.

Genom åren har vi skaffat oss en bred kunskap om våra maskiner samt vad som förväntas av dem, likväl vad som förväntas av oss. Vi vänder oss till alla kunder inom jord- och skogsbruk samt grönyta och entreprenad.

Från Enköping ”Sveriges närmaste stad” når vi våra kunder i hela Mälardalsregionen.Anläggningen i Stora Skedvi ligger centralt placerad i Dalarna. Gemensamt för båda anläggningarna är att vi har fullt fokus på jord, skog samt grönyte- och entreprenadmaskiner. Vi har stora ändamålsenliga verkstäder, servicebilar samt välfyllda reservdelslager. Allt för att kunna serva våra kunder på bästa möjliga sätt i vardagen.


Enköping

vice VD
Magnus Grihp
070-666 50 61
e-post: magnus.grihp@sodhaak.se

Försäljning Grönyte och Entreprenad
Ludwig Hedlund
0171-201 06
073-342 34 83
e-post: ludwig.hedlund@sodhaak.se

 

Försäljning Grönyta
Ulf Näsström
070-593 06 80
e-post: ulf.nasstrom@sodhaak.se
Försäljning Lantbruk Enköping
Håkan Wallén
070-529 61 07
e-post: hakan.wallen@sodhaak.se

Försäljning Lantbruk Enköping
Kent Morell
070-666 26 98
e-post: kent.morell@sodhaak.se


Försäljning Lantbruk Enköping
Peter Larsson
070-633 91 48
e-post: peter.larsson@sodhaak.se
 
 

Ekonomi
Marina Günther
0171-201 00
e-post: marina.gunther@sodhaak.se

Ekonomi
Christina Hansson
0171-201 10
e-post: christina.hansson@sodhaak.se

Reservdelar
Peter Akej
0171-201 04
e-post: peter.akej@sodhaak.se

Verkstad / Garanti
Folke Pettersson
0171-20103
e-post: folke.pettersson@sodhaak.se

Mekaniker/Verkmästare
Gustav Ottosson
0171-20109
e-post: gustav.ottosson@sodhaak.se


Verkstad
Lasse Johansson

073-820 00 64
e-post: lasse.johansson@sodhaak.se


Transporter maskin
Micke Johansson
070-342 16 00
e-post: micke.johansson@sodhaak.se
Stora Skedvi

vice VD
Magnus Grihp
070-666 50 61
e-post: magnus.grihp@sodhaak.se
Försäljning Grönyta
Ulf Näsström
070-593 06 80
e-post: ulf.nasstrom@sodhaak.se

SparaSpara
Försäljning lantbruk
Sören Strömberg
070-595 05 71
0225-405 71
e-post: soren.stromberg@sodhaak.se

Försäljning Lantbruk Bollnäs
Anders Ström
0702-40 66 83
anders.strom@sodhaak.se

Reservdelschef
Nina Wisell
0225-405 71
e-post: nina.wisell@sodhaak.se

Reservdelar
Carl-Johan Johansson
0225-405 71
e-post: carl-johan.johansson@sodhaak.se

Spara
Verkstadsadministration
Inger Öhman
0225-405 71
e-post: inger.ohman@sodhaak.se


Spara
Verkmästare/mekanikter
Erik Nyberg
070-567 76 96
0225-405 71
Spara

Verkmästare/mekaniker
Fredrik Engvall
0225-405 71


Verkstad
Jan Eriksson
070-567 76 59
0225-405 71